banner ad

Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do XXII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

15 marca 2023

Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca do zgłaszania kandydatur do XXII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Jedną z kategorii jest „literatura”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida przyznaje się artystom tworzącym na Mazowszu. Wręczana jest w czterech kategoriach („literatura”, „muzyka”, „sztuki plastyczne”, „teatr”) za dzieło lub kreację powstałe w minionym roku oraz w osobnej kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości.

Celem tego wyróżnienia jest z jednej strony promocja sztuki, z drugiej docenienie jej twórców. Laureaci otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 30 tysięcy złotych, a laureat nagrody „Dzieło Życia” dostaje 40 tysięcy złotych. Natomiast nominowani otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają kapituły złożone z ekspertów w poszczególnych dziedzinach sztuki.

Zgłoszenia należy przesyłać wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem i oświadczeniem kandydata na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”) lub na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl. Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 maja 2023 roku. Wniosek i oświadczenie można pobrać na stronie nagrody.

Kto w tym roku zdobędzie statuetkę? O tym przekonamy się jesienią. W 2022 roku laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida zostali Andrzej Seweryn („Dzieło Życia”), Jakub Małecki („literatura”), Mariusz Godlewski („muzyka”), Piotr Szulkowski („sztuki plastyczne”) i Krzysztof Warlikowski („teatr”).

Poniżej możecie zobaczyć film dokumentujący ubiegłoroczną, XXI edycję Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida:

[am]
fot. Mazowiecki Instytut Kultury

Tematy: , ,

Kategoria: newsy