banner ad

Rękopisy i medal Noblowski Czesława Miłosza dotarły do Polski

10 stycznia 2013


Przywieziona ciężarówką, w towarzystwie uzbrojonych strażników, do Biblioteki Narodowej w Warszawie dotarła już najważniejsza część archiwum Czesława Miłosza, zakupiona z USA od syna Noblisty Antoniego.

Oficjalnego odbioru drewnianej skrzyni, zawierającej osiem dużych pojemników z bezcennymi zbiorami, dokonał w poniedziałek wraz z grupą specjalistów dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Wśród przywiezionych obiektów znajdują się m.in. 103 nieznane jeszcze badaczom notatniki zawierające szkice wierszy i tekstów eseistycznych oraz pierwotne wersje wielu książek. Pojemniki zawierają również maszynopis niepublikowanej powieści „Miasto Sagana”, część korespondencji poety z pisarzami i ludźmi nauki, kopie listów Brodskiego, Camusa, Einsteina i Gombrowicza, korespondencję rodzinną, dokumenty osobiste, w tym medal Nagrody Nobla, przedwojenne paszporty, liczne odznaczenia i dyplomy, fotografie, kalendarze z notatkami. Nie zabrakło też rękopisów i maszynopisów tekstów publicystycznych i eseistycznych w języku polskim i angielskim oraz materiałów, które Miłosz wykorzystywał do pracy dydaktycznej na uniwersytecie Berkeley.

listy Pawła Hertza do Czesława Miłosza

Na mocy umowy zakupu, podpisanej przez dyrektora Biblioteki Narodowej z synem Noblisty Antonim Miłoszem, do Warszawy trafi jeszcze liczący ponad 10 tysięcy woluminów osobisty księgozbiór poety, starannie zgromadzona i wyselekcjonowana wielojęzyczna biblioteka, zawierająca książki z zakresu nauk socjologicznych, slawistyki, literatury i inne. Wiele z nich posiada odręczne dedykacje autorów dla Czesława Miłosza oraz jego odręczne notatki i podkreślenia.

wydruk komputerowy „Materiałów do mojej biografii? Czesława Miłosza i rękopisy innych tekstów Noblisty, list Jeanne Hersch do Czesława Miłosza

Przekazywany zbiór uzupełnia znajdującą się już w Bibliotece Narodowej bogatą kolekcję materiałów związanych z poetą. Obejmuje ona m.in. kilkuwiekowe archiwum rodzinne Miłoszów, korespondencję Noblisty oraz tzw. ?czarny zeszyt? – przygotowany przez Czesława Miłosza w 1964 r., zawierający autografy 35 utworów poetyckich oraz autografy przekładów 28 wierszy innych poetów, ogłoszonych po jego śmierci w tomie Wiersze i ćwiczenia. W chwili obecnej zbiór rękopisów Czesława Miłosza w Bibliotece Narodowej jest największym w Polsce i drugim na świecie ? po przechowywanym w Beinecke Library Uniwersytetu Yale w USA.

Archiwum Czesława Miłosza zostanie w Warszawie poddane starannej konserwacji, opracowaniu i digitalizacji, a następnie udostępnione badaczom literatury. Transakcja była możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informację o zakupie ogłoszono po raz pierwszy na konferencji prasowej, która odbyła się 27 listopada w Pałacu Rzeczypospolitej.

list Katarzyny Herbert do Czesława Miłosza po pogrzebie Zbigniewa Herberta

Na zdjęciu załączonym do newsa Czesław Miłosz wraz ze swoim synem Antonim. Fotografia oraz zaprezentowane tu listy (kliknij w obrazki, żeby powiększyć) stanowią część zakupionego archiwum.

fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy