Poziom czytelnictwa w Polsce bez zmian, ale chętniej obdarowujemy się nawzajem książkami

15 marca 2018


Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy raport o stanie czytelnictwa Polaków. Odnotowano wprawdzie lekki wzrost w grupie czytających (z 37% do 38%), ale jak podkreśla dr Tomasz Makowski, dyrektor biblioteki, jest on zbyt niewielki, żeby można było mówić o jakiejkolwiek zmianie. Za to z roku na rok o wiele chętniej obdarowujemy się nawzajem książkami.

38% Polaków czyta książki

Co najmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało 38% Polaków ? dowiadujemy się z najnowszych badań Biblioteki Narodowej, które opublikowano w czwartek 15 marca. To podobny wynik jak w kilku ostatnich latach. Po wyraźnych spadkach przypadających na okres 2004?2008 poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się na niskim poziomie nieco poniżej 40%. Podobnie stabilna jest liczba tzw. czytelników intensywnych, czyli osób deklarujących czytanie 7 i więcej książek rocznie: w ostatnim pomiarze było ich 9% (rok temu 10%).

W raporcie daje się zauważyć wzrost znaczenia prezentu jako źródła książek. „Od kilku lat konsekwentnie wzrasta o kilka procent książka jako prezent. Zarówno chętnie dajemy książkę w prezencie, ale także pokazujemy, że często czytamy to, co w prezencie otrzymaliśmy. I to jest bardzo dobra wiadomość. Książka staje się z powrotem prestiżowym prezentem” ? komentuje dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Wprawdzie na pełny raport trzeba poczekać do maja, ale Biblioteka Narodowa już teraz udostępniła niektóre dane. Wynika z nich, że czytające otoczenie sprzyja lekturze, a szczególnie dużo i chętnie czytają poloniści. Występuje także statystycznie znaczna zależność między czytaniem książek a preferowanymi źródłami pozyskiwanych wiadomości.

Czytelnicy a ich otoczenie

Analiza związku otoczenia z praktyką lekturową wykazała dobitnie, że osoby z domów, gdzie czytają wszyscy pozostali, same także czytają książki (aż 82%). Zupełnie inaczej jest w domach, w których się nie czyta (tu tylko 13% deklarowało czytanie). Jeszcze wyraźniej widać tę zależność w pytaniu o znajomych i przyjaciół: w nieczytającym kręgu towarzyskim znajdziemy zaledwie 5% czytelników. Z tego rozwarstwienia bierze się zapewne źródło komentarzy niektórych czytelników, którzy czasami nie dowierzają wynikom tego typu badań, ponieważ widzą, że w ich otoczeniu bardzo dużo osób czyta, więc przypuszczają, że tak jest wszędzie.

Czytelnicy książek czytają wiadomości w Internecie

Badanie preferowanych źródeł wiadomości i ich związku z czytelnictwem wykazało, że osoby deklarujące się jako czytelnicy książek najchętniej czerpią wiadomości o świecie także za pośrednictwem lektury, często online (37%), podczas gdy nieczytający wybierają przede wszystkim radio i telewizję (55%).

Czy poloniści lubią czytać?

W tym roku po raz pierwszy poddano szczegółowej analizie nauczycieli-polonistów ze szkół ponadgimnazjalnych. Badacze uznali, że ta grupa społeczna ma szczególnie duży wpływ na czytelnictwo Polaków, postanowili więc przyjrzeć się ich nawykom i preferencjom związanym z książką. Badanie wykazało, że poloniści czytają zdecydowanie więcej i chętniej niż ogół badanych (co nie zaskakuje), ale także zdecydowanie wyróżniają się in plus nawet w porównaniu z podobną sobie grupą demograficzną (kobiety, aktywne zawodowo, wykształcone, w wieku 25?60 lat).

Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondento?w w wieku co najmniej 15 lat oraz na próbie celowej 323 nauczycieli polonistów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych. Za jego realizację w terenie na zlecenie Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej odpowiadała firma Kantar Public.

[am]
źródło: Biblioteka Narodowa

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy