banner ad

Powołano Poznańską Nagrodę Literacką

5 marca 2015

poznanska-nagroda-literacka
Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Bronisław Marciniak powołali Poznańską Nagrodę Literacką. Tym sposobem stolica Wielkopolski dołączyła do innych miast naszego kraju, jak Gdynia, Gdańsk, Warszawa, Wrocław i Szczecin, które również fundują swoje nagrody literackie.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana będzie w dwóch kategoriach: za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tysięcy złotych)) i za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia (Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40 tysięcy złotych).

Do 15 marca instytucje naukowe, kulturalne, samorządowe, stowarzyszenia twórców, a także przedstawiciele mediów patronujących Poznańskiej Nagrodzie Literackiej mogą zgłaszać kandydatów w obu kategoriach. Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz trzech nazwisk twórców nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka nastąpi pod koniec kwietnia na specjalnej konferencji prasowej, laureatów w obu kategoriach poznamy zaś podczas uroczystej gali, która odbędzie się 18 maja w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu podczas festiwalu Poznań Poetów.

W skład jury nagrody weszli prof. Inga Iwasiów (Szczecin), Zdzisław Jaskuła (Łódź), prof. Bogumiła Kaniewska (Poznań), prof. Piotr Śliwiński (Poznań), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (Warszawa), prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Poznań), prof. Szymon Wróbel (Warszawa). Sekretarzem Kapituły został dr Marcin Jaworski(Poznań).

Poniżej znajdziecie więcej informacji o członkach kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej:

Inga Iwasiów (1963) ? badaczka i krytyczka literatury polskiej XX wieku, pisarka, profesorka na Uniwersytecie Szczecińskim, była dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej U. Sz.. Autorka kilkunastu książek naukowych, eseistycznych i stricte literackich; ostatnio opublikowała m. in. „Umarł mi. Notatnik żałoby” (2013), „Blogotony” (2013), powieść „W powietrzu” (2014), „Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku” (2013).

Zdzisław Jaskuła (1951) ? poeta, prozaik, tłumacz, autor adaptacji teatralnych, reżyser, od 2010 roku dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. Od początku lat 70. związany z opozycją demokratyczną. Wydał cztery zbiory wierszy. Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego (1982). Wraz z żoną, Sławą Lisiecką, przetłumaczył na nowo „Tako rzecze Zaratustra” Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna „Nigdy samotniej i inne wiersze” (2011).

Bogumiła Kaniewska ? badaczka prozy współczesnej, teoretyczka literatury, tłumaczka, profesorka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Przełożyła m. in. „Alicję w Krainie Czarów” oraz „Po drugiej stronie lustra” Lewisa Carolla. Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek, ostatnio wydała „Opowiedziane. O twórczości Wiesława Myśliwskiego” (2013).

Piotr Śliwiński (1962) ? historyk i krytyk literatury, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, kurator festiwalu „Poznań Poetów”. Autor, współautor i redaktor kilkunastu książek, ostatnio wydał „Horror poeticus” (2012) oraz zredagował „Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka” (2014).

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (1962) ? poeta, prozaik. Autor piętnastu tomów wierszy; debiutował w 1990 roku książką „Nenia i inne wiersze”, ostatnio wydał zbiór „Kochanka Norwida” (2014). Jego utwory były tłumaczone na wiele języków. Poeta był wielokrotnie nagradzany w kraju (laureat m. in. Nike, dwukrotnie Nagrody Literackiej Gdynia, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius) i za granicą.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (1943) ? prawniczka, prof. na UAM, kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa, była prorektor UAM ds. studiów doktoranckich i bibliotek, od 2007 r przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN, od 2010 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych.

Szymon Wróbel (1967) ? psycholog i filozof, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnie jego dwie książki to: „Deferring the Self” opublikowana w 2013 roku przez Wydawnictwo Peter Lang oraz „Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej” (2014).

Marcin Jaworski (1979) ? historyk i krytyk literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, redaktor „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, kurator Festiwalu Fabuły (2014). Autor wielu artykułów, szkiców i recenzji; wydał książkę „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009). Sekretarz Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy