Poczta Polska przypomina na znaczku postać Cypriana Kamila Norwida

24 września 2021

Po Stanisławie Lemie Poczta Polska honoruje kolejnego wielkiego polskiego pisarza, którego Sejm wybrał za patrona 2021 roku. Tym razem – z okazji przypadającej w piątek 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida – wypuszczono znaczek z tym poetą, uznawanym za czwartego wieszcza narodowego epoki romantyzmu.

Autor projektu znaczka, Jarosław Ochendzan, przedstawił kolorowy wizerunek poety wykonany w technice drzeworytu autorstwa Józefa Łoskoczyńskiego. W dolnej części znaczka umieszczono nazwę emisji „200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida”, a w lewym dolnym rogu oznaczenie wartości i napis „Polska”. Na kopercie pierwszego dnia obiegu znalazł się fragment rękopisu pisarza, a na datowniku jego odręczny podpis.

„Celebrowana w tym roku rocznica urodzin tego wyjątkowego poety stała się przyczynkiem do przypomnienia współczesnym jego życia i dorobku. Naszą najnowszą emisją chcieliśmy przybliżyć epokę i klimat, które ukształtowały jego geniusz. Pokazany na znaczku drzeworyt z wizerunkiem Norwida uwidacznia pewną tajemniczość, jaka go otaczała. I choć o Norwidzie napisano już wiele – a dla pełnego zrozumienia jego fenomenu niezbędne jest obcowanie z jego sztuką – wierzę, że nasza emisja będzie impulsem do odkrywania go wciąż na nowo” – stwierdził wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Cyprian Kamil Norwid parał się wieloma dziedzinami sztuki, był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, rzeźbiarzem, malarzem i rysownikiem. Jego dzieła zostały odkryte dopiero 14 lat po jego śmierci. Jako twórca niezrozumiany i tym samym nieznany, po zmaganiach z gruźlicą i innymi schorzeniami zmarł w biedzie w podparyskim przytułku św. Kazimierza. Zanim jako emigrant osiadł w Paryżu, tułał się po Europie, a nawet dotarł do Nowego Jorku.

To już kolejna w ostatnim czasie postać literacka uwieczniona na znaczku przez Pocztę Polską. Wcześniej uhonorowano w ten sposób m.in. Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Leopolda Tyrmanda.

Znaczek pocztowy nie jest jedynym przedsięwzięciem przygotowanym z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. W piątek przez pałacem w Chrzęsnem na Mazowszu dokonano odsłonięcia popiersia poety. Rzeźbę na zlecenie władz powiatu wołomińskiego wykonała artystka Magdalena Karłowicz. Na postumencie widnieje napis: „Cyprian Norwid 1821 – 1883, Człowiek jest natury pielgrzymiej… Poecie – pielgrzymowi w 200. rocznicę urodzin, Powiat Wołomiński, Ziemia Norwida i 'Cudu nad Wisłą’, 24 września 2021 roku”. Z kolei w Dębinkach odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie współprowadzenia przez Ministerstwo Kultury nowo utworzonego Muzeum Cypriana Norwida.

Szef resortu kultury, prof. Piotr Gliński, odsłania popiersie Norwida (fot. Jan Jechna/MKDNiS).

[md]

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy