banner ad

Najnowsze wyniki badań: Polacy wypożyczają więcej książek z bibliotek

11 marca 2014

Polacy wypożyczają książki
Najnowszy raport o stanie bibliotek publicznych w Polsce potwierdza, że udało się zahamować trwający od lat spadek wypożyczeń książek. Z badań wynika, że w 2012 roku liczba wypożyczeń wzrosła, a na zakup książek biblioteki wydały ponad 13,4 % więcej niż w roku poprzednim.

W 2012 roku zahamowano trwający od dziewięciu lat spadek wypożyczeń. W bibliotekach publicznych udostępniono na miejscu i wypożyczono na zewnątrz 150,5 miliona publikacji, czyli o 287 000 więcej niż w 2011 roku. Wzrost wypożyczeń na zewnątrz wzrósł o prawie 1,5 miliona książek, czyli o 1,1%.

Zahamowano także spadek liczby czytelników odwiedzających biblioteki. W 2003 roku było ich 7,6 miliona osób, w 2006 roku liczba ta zmniejszyła się do 7 milionów, aby ostatecznie w 2011 roku osiągnąć najniższą odnotowywaną dotąd wielkość 6,4 miliona osób. W 2012 roku po raz pierwszy od dekady udało się nieznacznie odwrócić tendencję. Z bibliotek skorzystało 6,5 miliona osób.

W badanym okresie biblioteki wydały również więcej pieniędzy na zakup książek. W ciągu roku kwota ta wyniosła 76 milionów złotych, czyli o 13,4% więcej niż przed rokiem (w 2011 roku na ten cel przeznaczono 65 mln zł). Większa kwota to nie tylko skutek rosnącej inflacji. W 2012 roku kupiono bowiem o 7,8% więcej książek, łącznie 3 miliony sztuk, w tym milion z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na 100 mieszkańców w Polsce zakupiono średnio 7,8 woluminów. Twórcy raportu przyznają, że liczba ta powinna być co najmniej trzy razy większa, jeśli chcielibyśmy równać się z bibliotekami publicznymi w Europie, gdzie kupuje się średnio 25 książek na 100 mieszkańców.

Mniej pocieszający jest spadek liczby filii bibliotecznych. W 2012 roku zamknięto 108 placówek. Wprawdzie twórcy raportu zastrzegają, że nie działo się to ze szkodą dla czytelników, niewykluczone, że odsetek wypożyczeń byłby jeszcze wyższy, gdyby wspomniane filie wciąż istniały.

Raport o stanie bibliotek publicznych w Polsce ujawniono w piątek 7 marca podczas uroczystego wręczenia nagród MKiDN placówkom bibliotecznym zasłużonym dla rozwoju czytelnictwa. Na maj zapowiedziano publikację raportu o stanie wszystkich bibliotek.

fot. ELANCO Library

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy