Książki pomagają wspierać samotnych seniorów podczas pandemii. Fundacja Zaczytani.org uruchomiła tele-biblioterapie dla osób starszych

2 kwietnia 2021

Nie trzeba zachorować na COVID-19, żeby mierzyć się ze zdrowotnymi skutkami epidemii. Wiedzą o tym seniorzy, którzy w wyniku izolacji społecznej zostali zamknięci w domach. Fundacja Zaczytani.org uruchomiła program tele-biblioterapii, podczas których czytane przez telefon teksty literackie stają się punktem wyjścia do rozmów zapewniających seniorom wsparcie na odległość.

Jak informuje przedstawicielka fundacji, Marta Tittenbrun, utrata poczucia bezpieczeństwa, zmiana sytuacji życiowej na trudną, brak kontaktów społecznych, lęki, osamotnienie, znaczne obniżenie nastroju, a nawet stany depresyjne – to efekty izolacji społecznej, do której została zmuszona duża część seniorów. Codzienna działalność wielu placówek wspierających osoby starsze została wstrzymana – seniorzy są pozbawieni spotkań i codziennych zajęć. Kontakty ogranicza się do minimum.

„Nasza fundacja stara się w swoich działaniach podkreślać, jak ważne jest budowanie jakościowych relacji. To od nich w dużej mierze zależy nasz dobrostan. My do budowania relacji wykorzystujemy książkę, dzięki której można przepracowywać trudne emocje” – mówi Agnieszka Machnicka, szefowa Fundacji Zaczytani.org.

W ramach przeciwdziałania skutkom izolacji społecznej fundacja uruchomiła program tele-biblioterapii dla seniorów. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych, mających trudności w poruszaniu się, pozbawionych kontaktu z bliskimi. Do poprawy ich dobrostanu i relacji społecznych wykorzystywana jest książka. Wolontariusze odbywają z seniorami regularne spotkania telefoniczne, podczas których czytają fragment tekstu literackiego, a następnie prowadzą na jego bazie rozmowę, motywując osobę po drugiej stronie do dzielenia się swoimi odczuciami, wrażeniami, emocjami. Takie spotkanie na odległość trwa zazwyczaj od 30 do 90 minut – w zależności od potrzeb i możliwości seniora.

„W okresie epidemii wsparcie psychiczne jest szczególnie ważne z uwagi na przedłużającą się izolację społeczną, a co za tym idzie odcięcie od bliskich osób – rodziny, znajomych, przyjaciół. Osoby starsze pozostawiane same sobie tracą chęć do podejmowania jakiejkolwiek aktywności, tracą poczucie sensu i celu, które to motywowały ich do wykonywania codziennych czynności. Pojawia się sporo trudnych emocji, które powodują napięcia zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dlatego tak ważne jest, aby poprzez kontakt z drugim człowiekiem, nawiązanie relacji poprzez rozmowę biblioterapeutyczną, doświadczyć działania podnoszącego energię, mogącego wywołać radość oraz zmniejszyć poczucie osamotnienia” – wyjaśnia Agnieszka Wąsik, koordynatorka programu wolontariackiego.

Każdy wolontariusz przed przystąpieniem do programu wsparcia seniorów przechodzi kompleksowe szkolenie, które pozwala mu zrozumieć ideę i cele procesu bibliotrapeutycznego, a także zdobyć praktyczne umiejętności prowadzenia wspierającej rozmowy z osobą starszą. Uczestnicy szkolenia poznają przykłady efektywnych ćwiczeń biblioterapeutycznych, zdobywają wiedzę na temat tego, na co warto zwracać uwagę w kontakcie z seniorami. Zaś po rozmowach telefonicznych wolontariusze wymieniają się między sobą doświadczeniami, aby jeszcze lepiej rozumieć osoby starsze i móc je efektywnie wspierać.

Aktualnie fundacja Zaczytani.org wspiera seniorów będących podopiecznymi trzech placówek pomocowych i opiekuńczych. W tej chwili współpracuje z Dziennymi Domami Pomocy Społecznej nr 1 i nr 4 w Katowicach oraz Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej w Warszawie. Są to ośrodki przeznaczone dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy z zewnątrz, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

[am]

Tematy: ,

Kategoria: newsy