banner ad

Francuzi czytają coraz mniej książek

19 marca 2014

Francja czyta
Najnowszy raport opublikowany tuż przed rozpoczynającymi się w piątek 21 marca Targami Książek w Paryżu nie pozostawia wątpliwości: chociaż Francuzi nadal są bardzo przywiązani do literatury, czytelnictwo książek z roku na rok spada.

Jak donosi dziennik ?Le Figaro?, w 2013 roku około 70% Francuzów deklarowało się jako czytelnicy książek, czyli w ujęciu statystycznym przeczytali co najmniej jedną książkę rocznie. Oczywiście jest to wynik imponujący, jeśli porównalibyśmy go ze stanem czytelnictwa w Polsce, gdzie do jakiegokolwiek kontaktu z książką w tym samym okresie przyznało się jedynie 39% osób. Francja odnotowała jednak wyraźny spadek. Trzy lata wcześniej przynajmniej jedną książkę przeczytało bowiem aż 75% Francuzów. Grupą najbardziej odpowiedzialną za ów spadek są ludzie młodzi (do 35 roku życia). Chociaż są to osoby, które nadal najwięcej czytają dla przyjemności (za wyjątkiem publikacji, które muszą czytać do szkoły lub pracy), obecnie po lekturę sięgają rzadziej niż dotychczas. Gorzej przedstawiają się również statystyki przeczytanych książek. W 2013 roku statystyczny Francuz przeczytał średnio 15 książek, czyli o jedną książkę mniej niż w 2011 roku.

Ponad połowa respondentów przyznała, że chciałaby czytać więcej. Jako najważniejszą przeszkodę, która zniechęca do czytania, wymieniono brak czasu (73%). Problemu nie stanowiły raczej ani jakość oferty ani dostęp do książek. 12% respondentów stwierdziło, że książki są zbyt drogie, zaś 5% zadeklarowało się jako osoby nieczytające.

Książki zajmują jednak wciąż uprzywilejowaną pozycję w tamtejszym społeczeństwie i obdarzone są o wiele większym zaufaniem od innych mediów. Francuscy czytelnicy o wiele bardziej ufają informacjom zawartym w książkach (40%) niż prasie codziennej (16%), telewizji (16%), Internetowi (7%), radiu (6%) i magazynom prasowym (3%).

Badania przeprowadził francuski oddział międzynarodowej grupy badawczej Ipsos na zlecenie Krajowego Związku Wydawców we Francji.

fot. Gael Martin

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy