Drastyczny spadek dochodów zawodowych pisarzy. Pisanie coraz mniej opłacalne?

9 lipca 2014

zarobki-pisarzy-spadaja
Wyniki badania przeprowadzonego przez brytyjskie stowarzyszenie ALCS ujawniają drastyczny spadek dochodów zawodowych pisarzy, a także coraz mniejszą liczbę tych, którzy są w stanie utrzymać się wyłącznie z pisania.

Sondaż przeprowadzony pośród brytyjskich autorów wykazał, że w 2013 roku tylko 11,5 procenta profesjonalnych twórców (pod tą definicją kryją się ci, którzy poświęcają większość swojego czasu na pisanie) osiągnęło swoje dochody wyłącznie z pisania. W 2005 roku odsetek ten wynosił aż 40 procent. W 2013 roku średnia przychodów profesjonalnego pisarza kształtowała się na poziomie 11 tysięcy funtów. Osiem lat wcześniej kwota ta była wyższa i wynosiła 12 330 funtów (po uwzględnieniu inflacji jest to równowartość obecnych 15 450 funtów).

Jak niewielkie pieniądze zarabiają obecnie pisarze, mogą dowodzić dane fundacji Josepha Rowntreego, według których pojedyncza osoba w Wielkiej Brytanii musi zarobić przynajmniej 16 850 funtów, aby osiągnąć minimalny poziom życia. Wynika z tego, że przeciętnemu profesjonalnemu autorowi udaje się w ciągu roku zarobić zaledwie dwie trzecie tej kwoty.

Dane te przedstawiają się jeszcze gorzej, jeśli uwzględnić dochody wszystkich pisarzy, łącznie z tymi, którzy tworzeniem książek zajmują się jedynie okazjonalnie. Wtedy średnia ta w 2013 roku wyniosła jedynie 4 tysiące funtów w porównaniu do 5 012 funtów w 2005 roku i 8 810 funtów w roku 2000.

Zdaniem Owena Atkinsona, dyrektora naczelnego ALCS, tak gwałtowny spadek dochodów autorów i liczby tych, którzy zajmują się pisaniem w pełnym wymiarze godzin, może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju przemysłu kreatywnego w Wielkiej Brytanii, która uchodzi za największego eksportera dóbr i usług kultury w Europie. Atkinson uważa, że jeśli pisarze nadal mają mieć niezastąpiony wkład w gospodarkę kraju, muszą być należycie wynagradzani.

W ankiecie ALCS wzięło udział łącznie 2454 pisarzy, z czego 56 procent stanowili mężczyźni, a 44 procent to kobiety. 17 procent respondentów było w wieku do 44 lat; 54 procent mieściło się w przedziale od 45 do 64 lat, zaś 29 procent miało 65 lub więcej lat.

fot. Jonny-Doomsday

Tematy: , ,

Kategoria: newsy