Baśnie to nie tylko bracia Grimm i Hans Christian Andersen. Uruchomiono projekt mający promować najciekawsze polskie bajki ludowe

21 lipca 2017


Fundacja Nowoczesna Polska rozpoczęła realizację nowego projektu, którego celem jest przywrócenie polskiej kulturze tradycji bajki ludowej i upowszechnienie mało dotąd poznanej twórczości związanej z naszym folklorem.

Współcześnie za bajkę tradycyjną uważa się opracowania literackie, w szczególności XVIII- i XIX-wieczne wydania baśni braci Grimm i Hansa Christiana Andersena, najczęściej w postaci niedoskonałych, wielkonakładowych adaptacji. Spuścizna bogatej polskiej kultury tradycyjnej została w dużym stopniu zapomniana, co należy uznać za ogromną stratę dla kultury narodowej. Działania entuzjastów i akademików starających się dokumentować skarby folkloru, niestety, rzadko kiedy przebijają się do społecznej świadomości.

Nowy projekt „Z naszej bajki” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma przyczynić się do przywrócenia polskiej bajce należnego jej miejsca w domu i szkole, umożliwić kontakt publiczności z depozytariuszami kultury tradycyjnej oraz wzmocnić poczucie tożsamości przez uczestnictwo w kulturze lokalnej.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie szczegółowa kwerenda źródeł i archiwów, na podstawie której wyselekcjonowane będą najciekawsze polskie bajki ludowe. Mają również zostać przygotowane standardy opracowania etnograficznego bajek źródłowych oraz standardy stylistyczne i merytoryczne uwspółcześnienia bajek ? oba dokumenty będą udostępnione na stronie biblioteki Wolne Lektury, aby mogli z nich skorzystać wszyscy zainteresowani tą tematyką. Realizacja projektu „Z naszej bajki” obejmie także pozyskanie praw do nagrań bajek w oryginalnej postaci gwarowej dokonanej przez przedstawiciela kultury tradycyjnej lub współczesnego twórcę ludowego. Nagrania te również zostaną udostępnione czytelnikom biblioteki na wolnej licencji ? dzięki temu zgodnie z prawem każda zainteresowana osoba będzie mogła je bezpłatnie przeglądać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

Nad merytoryczną stroną projektu czuwa zespół redakcyjny, w skład którego weszli Joanna Papuzińska – autorka bajek i wierszy dla dzieci, prozaik, poetka, profesor nauk humanistycznych; Katarzyna Smyk – prof. nadzw. w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, językoznawca, kulturoznawca, folklorysta; Antoni Beksiak – animator kultury, kurator i krytyk muzyczny, edukator, dokumentalista i twórca, kontynuator tradycji muzycznych oraz Jarosław Lipszyc – poeta i muzyk, wieloletni dziennikarz, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. W czasie 10 lat funkcjonowania biblioteki zostało udostępnionych prawie 4500 utworów ? w wersji tekstowej, a niektóre również w formie audiobooków. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samy dostęp do nich wielu nowym odbiorcom.

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy