banner ad

Konkurs na opowiadanie kryminalne „Być jak Agatha Christie”

23 lutego 2015

konkurs-kryminal-2015
Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2015 ogłosili siódmą edycję ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie! W tym roku, z okazji obchodzonej przez miłośników kryminału na całym świecie 125. rocznicy urodzin Agathy Christie, konkurs przybierze nieco inną niż zwykle formę.

Za zgodą właściciela praw autorskich, Miasto Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie oraz Wydawnictwo EMG ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne „Być jak Agatha Christie”. Zgłaszane opowiadania muszą wykorzystywać lubiany przez Christie schemat „zamkniętego pokoju” i być osadzone w czasach współczesnych. Co ważne, w pracach nie mogą pojawić się nazwy postaci występujące w powieściach Agathy Christie.

Nagrodą w konkursie jest udział w Kryminalnych Warsztatach Literackich, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 27-30 maja 2015, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2015. Podczas sześciu poprzednich edycji nagrodzono już 137 uczestników, a Wydawnictwo Dolnośląskie w roku 2011 opublikowało tom „Zaułki zbrodni” z najlepszymi opowiadaniami z lat 2009 i 2010. Ukazały się także debiuty powieściowe kilku uczestników warsztatów – wśród nich „Ofiara Polikseny” Marty Guzowskiej (W.A.B. 2012), „Morderstwo niedoskonałe” Agnieszki Krawczyk (SOL, 2011), „Jak makiem zasiał” Anny Trojan (Prószyński 2012), „Jasnowidz” Bartłomieja Biesiekirskiego (Prószyński 2013), „Monogram” Joanny Marat (Prószyński 2014), „Zasługa nocy” Mateusza Lemberga (Prószyński 2014) i „Ludzie przechodni” Piotra Bolca (Oficynka 2014). W najbliższych miesiącach nakładem Wydawnictwa EMG ukaże się także wybór najlepszych opowiadań z ostatnich edycji konkursu. Warto zatem próbować!

Termin zgłoszeń mija 31 marca 2015 roku. Spośród autorów wszystkich nadesłanych prac jury złożone z przedstawicieli Wydawnictwa EMG, Wydawnictwa Dolnośląskiego oraz Biura Promocji Urzędu Miasta we Wrocławiu wyłoni maksymalnie 24 osoby, które wezmą udział w Kryminalnych Warsztatach Literackich. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu zwycięzców. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do 27 kwietnia 2015.

konkurs-kryminal-2015-2

Poniżej możecie zapoznać się z regulaminem Warsztatów Literackich (Kryminalne Warsztaty Literackie) organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2015:

1. Miasto Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie oraz Wydawnictwo EMG ogłaszają konkurs na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego ?Być jak Agatha Christie?.
2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Literackich organizowanych we Wrocławiu w dniach 27-30 maja 2015 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2015. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody w postaci publikacji opowiadań w zbiorze opowiadań. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zgłoszonego opowiadania.
4. Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 24 uczestników, którzy w terminie do dnia 31 marca 2015 roku włącznie nadeślą na adres redakcja@portalkryminalny.pl niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego, którego akcja będzie się rozgrywać wedle reguł podgatunku powieści detektywistycznej zwanego ?locked room? i będzie osadzona we współczesności. W zgłaszanych pracach nie mogą pojawić się postaci występujące w powieściach Agathy Christie.
5. Listę zakwalifikowanych uczestników jury (przedstawiciele wydawnictwa EMG, Wydawnictwa Dolnośląskiego i Biura Promocji UM we Wrocławiu) podadzą do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do dnia 27 kwietnia 2015.
6. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia we wtorek 26 maja 2015 pomiędzy godziną 14.00 a 20.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego w późniejszym terminie.
7. Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg we Wrocławiu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą do Wrocławia na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy zapewnią mu nocleg w miarę wolnych miejsc i w przypadku wyrażenia wyraźnej chęci, natomiast wyżywienie otrzyma w zakresie: obiad, kolacja.
8. Warsztaty rozpoczną się 27 maja i potrwają do 30 maja. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 26 do 31 maja.
9. Zajęcia, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami nad tekstami ich opowiadań lub szkiców opowiadań będą odbywać się codziennie pomiędzy 10.00 a 14.00.
10. Uczestnicy zostaną losowo podzieleni na trzy grupy, z których każda będzie pracować pod okiem jednego z trzech trenerów.
11. Dodatkowo uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2015.
12. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku, jeśli organizator podejmie decyzję o wydaniu wszystkich lub części opowiadań w osobnym zbiorze.
13. Od zakończenia warsztatów uczestnicy będą mieć miesiąc na nadesłanie skończonych tekstów.
14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.
15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
16. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 27 000 znaków ze spacjami, tj piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu.
17. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków ze spacjami i większy niż 9000 znaków ze spacjami.
18. Szkic powinien zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.
19. Po zaakceptowaniu regulaminu, kandydaci, chcący wziąć udział w warsztatach wypełniają tabelę stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Po jej wypełnieniu zostanie wygenerowany kod, który powinien zostać podany w temacie maila zgłaszającego opowiadanie lub szkic opowiadania.
20. Opowiadanie należy załączyć do maila w programie Word, a nad tytułem opowiadania należy powtórzyć kod. Nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna kody z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.
21. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów zostaną usunięte z systemu.
22. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.

fot. soloyo/soloyo

Tematy: , , ,

Kategoria: literackie