Howard Phillips Lovecraft

data urodzenia: 20 sierpnia 1890
data śmierci: 15 marca 1937
kraj: Stany Zjednoczone
strona internetowa: (brak)

Biografia:

Amerykański twórca opowieści grozy , składających się na tzw. mitologię Cthulhu.

Lovecraft większość życia spędził w rodzinnym Providence (stan Rhode Island). Od początku był samotnikiem, spędzał czas w domu, czasami wychodząc na nocne spacery.

Bardzo wcześnie zaczął się rozwijać ? w wieku dwóch lat recytował wierszyki, czytał mając trzy latka, a pisać nauczył się w wieku pięciu lat. Pierwszą przeczytaną przez niego książką były „Baśnie tysiąca i jednej nocy”. Już w wieku ośmiu lat interesował się niesamowitymi historiami. Wpływ na to miał prawdopodobnie dziadek Lovercrafta, który zabawiał wnuka mrocznymi, gotyckimi opowieściami.

Kiedy Lovercraft miał trzy latka jego ojciec przeszedł załamanie nerwowe i został zabrany do szpitala, w którym umarł pięć lat później. W roku 1904 zmarł również dziadek Howarda. Złe zarządzanie majątkiem i wszystkimi sprawami sprawiło, że rodzina Lovecraftów wpadła w kłopoty finansowe. Kłopoty zdrowotne (prawdopodobnie o podłożu depresyjnym) sprawiły, że Howard porzucił szkołę średnią. Miało to niemały związek z załamaniem nerwowym matki, która ciężko przeżyła śmierć męża i zapaść finansową. Lovercraftowi nie udało się też dostać na Uniwersytet Browna.

Ratunkiem okazała się korespondencja z magazynami literackimi. Wszystko zaczęło się od lektury jednej z gazet. Lovercraft tak wściekł się na autora miłosnych historyjek, Freda Jacksona, że napisał do redakcji list atakujący autora. List został opublikowany w gazecie i wywołał protesty ze strony obrońców Jacksona. Howard zaangażował się w gorącą debatę na łamach periodyku, przez co został zauważony. Edward F. Daas, prezes United Amateur Press Association, zaprosił Lovecrafta do wstąpienia do UAPA, dzięki czemu w latach 1915-1923 opublikował trzynaście numerów swojej własnej gazety „The Conservative”, zawierającej poezje, opowiadania i eseje.

Mimo świetnych opowiadań w jego twórczości przeważały poezja i eseje literackie. W tym czasie stan psychiczny oraz fizyczny zdrowia matki stale się pogarszał. W 1919 została zabrana do tego samego szpitala, do którego wcześniej trafił jej mąż. Dwa lata później zmarła na skutek źle przeprowadzonej operacji. W lipcu 1921 Love­craft wybrał się na Pierwszy Ogól­no­na­ro­do­wy Zjazd Dziennikarzy-Amatorów (NTPA). Tam poznał Sonię H. Gre­ene, oddaną człon­ki­nię NTPA, która niespełna 3 lata później została jego żoną.

W 1923 na rynku poja­wiło się cza­so­pi­smo poświę­cone wyłącz­nie fan­ta­styce, zatytułowane „Weird Tales”. Nie tylko zainteresowali się opowiadaniami Lovecrafta ale także zaproponowali mu stanowisko redaktora naczelnego. Autor propozycję odrzucił, gdyż wiązała się z przeprowadzką do Chicago.

Z uwagi na kłopoty finansowe Sonia i Howard musieli mieszkać z daleka od siebie. Małżeństwa nie udało się uratować i w roku 1929 nastąpił rozwód.

Od powrotu do rodzinnego miasta zaczął się właściwie najlepszy okres w twórczości pisarza, powstały wtedy najbardziej znane dzieła. Pomimo dobrej passy twórczej, stan finansów Lovecrafta ulegał ciągłemu pogorszeniu, musiał zmieniać mieszkania na mniejsze. Kolejnym tragicznym wydarzeniem jakie go spotkało była samobójcza śmierć jego przyjaciela Roberta E. Howarda. W roku 1936 wykryto u Lovecrafta raka jelita i objawy niedożywienia. Niestety, na leczenie było już za późno. Długo zmagał się z bólem, ostatecznie w 1937 r. trafił do szpitala i zmarł po pięciu dniach. Został pochowany 18 marca na cmentarzu Swan Point.

Wybrane książki:

1996 – Droga do sza­leń­stwa
1995 – Sny o ter­ro­rze i śmierci
1982 – Opo­wie­ści o maka­brze i koszmarze
1943 – W poszu­ki­wa­niu nie­zna­nego Kadath
1941 – Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda
1936 – W górach szaleństwa